• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นแอนติโลพขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวผู้สีพื้นลำตัวจะเป็นสีเทา และมีแถบสีขาวข้างลำตัว 3-14 แถบ ส่วนขาด้านล่างจะเป็นสีน้ำตาลเหลือง ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขา สีของลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลเหลือง น้ำหนัก ตัวเมียราว 62 กิโลกรัม ส่วนของตัวผู้ราว108 กิโลกรัม                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  พบในป่าโปร่ง ทุ่งหญ้าสะวันนาบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำในทวีปแอฟริกา กินใบไม้เป็นหลักร่วมทั้งหญ้าในช่วงที่มีฝนตก                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  จะเห็นเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่ม ไนอาลาตัวแม่และลูกจะเป็นตัวหลักในกลุ่ม ตัวผู้ส่วนใหญ่จะอยู่โดดเดี่ยว ไนอาลามีระยะการตั้งท้อง 220 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว                      
สถานภาพปัจจุบัน : -
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 9
สวนสัตว์อุบลราชธานี 7
สวนสัตว์สงขลา 3
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1
สวนสัตว์นครราชสีมา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร