• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ Prof. Hirohisa Hirai ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ตระกูลลิง มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ลงนาม MOU>>
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ Prof. Hirohisa Hirai ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ตระกูลลิง มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรในส่วนของงานด้านพันธุศาสตร์และค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ในสัตว์ตระกูลลิง

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร