• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย สวาสุ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และควาญช้าง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยได้นำช้างแปรรูปขบวนแสดงการถวายพระพร เป็นอักษร ย่อ ภปร. ด้วย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร