• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนายสัตวแพทย์ (4-6) สังกัดสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนายสัตวแพทย์ (4-6) สังกัดสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์ ตามรายชื่อดังนี้

นางสาวมลธุรส  สุวรรณเรืองศรี

กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร