• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 2 อัตรา

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 3 (3-6) ฝ่ายบัญชี สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติตามที่แนบไฟล์

2.ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4 (4-6) ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สังกัดสวนสัตว์สงขลาอัตราเงินเดือน 18,900 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติตามที่แนบไฟล์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร