• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ จัดสัมมนาผู้บริหารสวนสัตว์ทั่วไทย

เมื่อวันที่ 16-17 ต.ค. ที่ผ่านมา องค์การสวนสัตว์(อสส.)จัดสัมมนาผู้บริหารสวนสัตว์ทั่วไทย โดยมีนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นวิทยากร เพื่อให้สวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแถวหน้าของไทยและต่างชาติ.... 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร