• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการ สร้างความสุขให้เด็กและผู้สูงอายุ (โปรแกรมไป-กลับ) ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินฯ และ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สร้างความสุขให้เด็กและผู้สูงอายุ (โปรแกรมไป-กลับ) ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินฯ และ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำนักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี เข้าทัศนศึกษาในสวนสัตว์ดุสิต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ นอกห้องเรียนธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ สวนสัตว์ดุสิต โดยขอความอนุเคราะห์องค์การสวนสัตว์ให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อทัศนศึกษา ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้ และเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จำนวน ๗๑ ท่าน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร