• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปลาสวายเผือก

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด รูปร่างลักษณะทั่วไปเหมือนปลาสวาย แต่จะแตกต่างกันที่สีของลำตัว และครีบต่างๆจะมีสีขาวอมชมพู และนัยต์ตาจะมีสีแดง                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบเห็นตามแม่น้ำ ลำคลอง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์ อาหารได้แก่ ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย รวมทั้งวัชพืช ลูกหอย
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : -
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร