• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะ จากโตเกียวและคณะ เข้าพบนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ น.สพ. สุเมธ กมลนรนาถ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย เพื่อหารือด้านความร่วมมือ

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะ จากโตเกียวและคณะ เข้าพบนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ น.สพ. สุเมธ กมลนรนาถ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย เพื่อหารือด้านความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์กับ Tokyo Zoological Society.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร