• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ชะมดแผงสันหางปล้อง

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำพวกชะมดด้วยกัน สีพื้นของตัวค่อนข้างเป็นสีเทา หรือน้ำตาลปนเหลือง มีจุดดำอยู่ทั่วไป ที่ข้างคอมีแถบดำและขาวพาดผ่านเป็นแถบดำ 3 แถบ แถบขาว 2 แถบ จากไหล่ทั้งสองข้าง มีลายดำเป็นเส้นยาวไปถึงโคนหาง จากหัวถึงโคนหางมีขนสีดำตั้งขึ้น ที่หางมีลายเป็นปล้องสีขาวสลับดำ ปลายเท้าทั้งสี่มีสีน้ำตาลไหม้                       
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  พบในเนปาล อินเดีย พม่า ไทย จีนตอนใต้ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบอยู่ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะทางภาคใต้ กินไก่ นก หนู งู กบ เขียด ปลา ปู แมลง ไข่ของแมลง รวมทั้งผลไม้และหน่อพืชบางชนิด                       
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบ หรือทุ่งรก ๆ มักพบอยู่ตามพื้นดินมากกว่าอยู่บนต้นไม้ ขึ้นต้นไม้ไม่เก่ง ออกหากินตัวเดียว ออกหากินเวลากลางคืน กลางวันหลบนอนซ่อนตัวอยู่ตามที่รกทึบตามโพรงดินที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ชะมดแผงสันหางปล้องเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ออกลูกครั้งละ 2-4 ตัว                      
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์สงขลา 6
สวนสัตว์นครราชสีมา 4
สวนสัตว์ดุสิต 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร