• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร