• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงิน ๒ ล้านบาท ให้กับองค์การสวนสัตว์

           เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงิน ๒ ล้านบาท ให้กับองค์การสวนสัตว์   เพื่อส่งเสริมเด็กไทยเรียนรู้ธรรมชาติสัตว์ป่าที่สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์   และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักธรรมชาติรักสัตว์และสิ่งแวดล้อมด้วยทักษะประสบการณ์จริงโดยใช้สื่อที่มีชีวิต 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร