• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อีเห็นหูด่าง(อีเห็นหน้าขาว)

 

   
   
ลักษณะทั่วไป : มีลายเป็นจุดดำวิ่งตามความยาวของหลัง 3 ลาย และมีลายเป็นเส้นขาวที่จมูก ไม่มีจุดที่สีข้าง 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบในอัสสัม พม่า ไทย อินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ เป็นอีเห็นที่ค่อนข้างจะหายาก 

อาหารของอีเห็นหูขาวได้แก่ ผลไม้ แมลง กบ นก และสัตว์เล็ก ๆ

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :

เป็นสัตว์หากินกลางคืน อาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดงดิบ 

อีเห็นชนิดนี้ผสมพันธุ์ตลอดปี มีลูกปีละ 2 ครอก ครอกละ 2 - 3 ตัว เมื่อมีอายุปีครึ่งจึงผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนาน 45 วัน อายุยืนประมาณ 10 -12 ปี 

สถานภาพปัจจุบัน : -
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เชียงใหม่ 2
สวนสัตว์ดุสิต 2
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร