• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ชะมดแปลงลายจุด

   
   
ลักษณะทั่วไป : ชะมดชนิดนี้คล้ายกับชะมดแปลงลายแถบหรืออีเห็นลายเมฆ ต่างกันตรงที่ว่าจุดต่าง ๆ ตามลำตัวแยกจากกันด้วยสีอ่อน ๆ ไม่รวมติดกันเป็นแถบเรียงไปตามหลังของสัตว์ หางเป็นปล้องสีขาวสลับดำเหมือนกัน แต่มี 9 ปล้อง ไม่ใช่ 7 ปล้อง เหมือนอย่างชะมดแปลงลายแถบหรืออีเห็นลายเมฆ สีพื้นเป็นสีเหลือง มีจุดดำ ๆ ทั่วทั้งตัว ยกเว้นที่ท้อง เป็นสัตว์หายากมาก แต่ไม่สวยเท่าชะมดแปลงลายแถบ 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

ชะมดแปลงลายจุดมีถิ่นกำเนิดในเนปาล อัสสัม สิกขิม พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม สำหรับประเทศไทยมีทางภาคเหนือและแถบเทือกเขาตะนาวศรี กาญจนบุรี แต่ปัจจุบันเป็นสัตว์ที่หาพบได้ยาก 

กินนก ไข่นก สัตว์เล็ก ๆ เช่น หนู กระรอก เป็นสัตว์ไม่กินผลไม้

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :

ชะมดแปลงลายจุดชอบอยู่ในป่าสูงหรือบนเขา ส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ แต่ตามพื้นดินก็ลงมาเหมือนกัน ออกหากินเวลากลางคืน มักอาศัยอยู่ตามลำพัง 

ฤดูผสมพันธุ์อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ออกลูกครั้งละ 2 ตัว ตามโพรงดินโคนต้นไม้ใหญ่ 

สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์นครราชสีมา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร