• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เก้งเผือก

   
   
ลักษณะทั่วไป : เหมือนเก้งธรรมดาแต่มีสีขาวปลอดทั้งตัว 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบในอินโดจีน อินโดนีเซีย จีนตอนใต้ ศรีลังกา อินเดีย สำหรับในประเทศไทยพบทุกภาค 

เก้งเผือกกินหญ้า ใบไม้ และผลไม้

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :

ปกติชอบอยู่ตามลำพังตัวเดียว หากินตอนเย็นถึงเช้าตรู่ กลางวันหลบนอนตามพุ่มไม้ ปราดเปรียว เวลาตกใจจะส่งเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่า 

เก้งเผือกเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 1 ปีครึ่ง ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดูหนาว ตั้งท้องนาน 6 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว อายุยืนราว 15 ปี 

สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์อุบลราชธานี 22
สวนสัตว์สงขลา 20
สวนสัตว์เชียงใหม่ 10
สวนสัตว์นครราชสีมา 6
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1
สวนสัตว์ขอนแก่น 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร