• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปลาสายยู

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ด จัดอยู่ในตระกูลปลาเทโพ เทพา มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาสวายแต่ปลาสายยูจะมีสีของลำตัวค่อนข้างมีสีชมพู ขนาดความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ชอบอยู่ตามหน้าดิน 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบตามแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก 

อาหารได้แก่ ลูกกุ้ง ลูกปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็ก 

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :  
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร