• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป : มีลำตัวค่อนข้างยาว หัวค่อนข้างโต ตามีขนาดปานกลาง นัตย์ตาอยู่เหนือระดับมุมปาก ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบหางเป็นแฉก มีเกล็ดเล็กเป็นสีน้ำเงินแผงบางๆ และหลุดง่าย เมื่อกระทบกับแสงจะเห็นประกาย สันหลังมีสีเทาปนเขียว ท้องสีขาวเงินขนาดความยาวประมาณ 20-100 เซนติเมตร 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน 
ปลาลิ่นกินแพลงตอนเป็นอาหาร 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :  
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร