• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปลาเทวดา

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นปลาแบนข้าง ลำตัวมีความกว้างลึก ครีบหลังกระโดงสูงอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบหางบางเป็นแผ่นใหญ่ รูปร่างของปลาเทวดาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดวงตาโตกลม 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดดังเดิมที่อเมริกาใต้ แถบลุ่มแม่น้ำโอริโนโก ลุ่มแม่น้ำอเมซอน 

ปลาเทวดากินไรน้ำ ลูกน้ำ อาหารเม็ดสำเร็จรูป 

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :  
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร