• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ชะมดแปลงลายแถบ(อีเห็นลายเมฆ)

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  ลำตัวเพรียว หางยาว แต่ขาสั้น ด้วยเหตุนี้เมื่อเดินไต่อยู่ตามกิ่งไม้จึงดูคล้ายงูมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม ชะมดแปลงลายแถบต่างกับชะมดแปลงลายจุดตรงที่จุดบนหลังติดกันกลายเป็นแถบคด เคี้ยวขวางหลังของสัตว์ มีอยู่ทั้งหมด 5 แถบ และตามด้านข้างของคอและลำตัว จุดจะติดกัน กลายเป็นแถบคดเคี้ยวมีอยู่ด้านละ 2 แถบ สีพื้นของตัวเป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองซีด ๆ หางมีปล้องสีขาวสลับดำอยู่ 7 ปล้อง ไม่มีขนแผงคอหรือแผงหลังและไม่มีต่อมกลิ่น อุ้งเล็บมีปลอกหุ้ม สามารถเอาเล็บออกมาใช้ได้ทันทีเหมือนกับแมวหรือเสือ                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  ชะมดแปลงลายแถบพบในป่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ทางภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย สุมาตรา ชวาและบอร์เนียว เป็นสัตว์หายาก เป็นสัตว์กิน นก หนูที่อยู่ตามต้นไม้ งู และสัตว์เล็กอื่น ๆ นอกจากนี้ยังกินแมลงที่ตัวโตๆ                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  ชะมดแปลงลายแถบเป็นสัตว์หากินกลางคืน อาศัยอยู่ในป่าที่ค่อนข้างรกทึบ ส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ บางครั้งอาจลงมาบนพื้นดินบ้างเพื่อหาอาหาร ชะมดแปลงลายแถบผสมพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม มีผู้พบว่าชะมดแปลงแถบสร้างรังออกลูกด้วยเรียวไม้และใบไม้อยู่ในโพรงดินโคน ต้นไม้ใหญ่ ออกลูกครั้งละ 2–3 ตัว มีอายุยืนเกือบ 10 ปี                      
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535                      
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร