• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เต่าหกเหลือง

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นเต่าขนาดใหญ่ แต่เล็กกว่าเต่าหกดำเล็กน้อย ลักษณะของกระดองก็โค้งสูงเหมือนเต่าหกดำ แต่สีอ่อนกว่าเป็นสีน้ำตาล มีเกล็ดที่ขาหลังและมีเดือยเหมือนกับเต่าหกดำ แต่มีสีออกเหลืองเหมือนขี้ผึ้ง 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบในมาเลเซีย สุมาตรา สำหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้ เช่น แถวจังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช 

เต่าหกเหลืองกินพืชผัก ผลไม้ หัวเผือก หัวมัน Iรวมทั้งหอยต่าง ๆ และทากก็กินเหมือนกัน 

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :

ชอบดอนที่มีความชื้นสูง ดินแห้งแข็งไม่ชอบ ชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดิน หรือแอ่งดินที่มีน้ำขัง ชอบอยู่ตามภูเขา ตามพื้นราบไม่ค่อยพบ ถ้าเลี้ยงบนพื้นซีเมนต์ต้องมีน้ำให้ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเปียกชื้น เต่าหกนี้ถ้าเลี้ยงให้ถูกวิธีจะมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี 

วางไข่ครั้งละประมาณ 30 ฟอง 

สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร