• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งูหลามปากเป็ด

   
   
ลักษณะทั่วไป : งูหลามปากเป็ด (Short Python) เป็นงูชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดในสกุล Python มีขนาดยาวประมาณ 1.50 เมตร 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบใสนมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่พบในประเทศไทยเฉพาะทางภาคใต้ประมาณจังหวัดประจวบคีรีขันท์ลงไป 

อาหารของงูหลามปากเป็ดคือหนู และนกน้ำ 

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :

อาศัยตามริมน้ำ บางครั้งหมกตัวอยู่ในโคลนเพื่อรอจับเหยื่อ 

งูหลามปากเป็ดวางไข่ครั้งละ 10-15 ฟอง 

สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์ดุสิต 3

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร