• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

กระต่ายบ้าน

   
   
ลักษณะทั่วไป : กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ฟันหน้ามีอยู่ 4 ซี่เรียงซ้อนกันเป็น 2 คู่ โดยคู่หลังจะเล็กกว่าคู่หน้า ขาหน้ามี 5 นิ้ว แต่ขาหลังมีเพียง 4 นิ้ว ใต้อุ้งเท้ามีขนยาว และภายในกระพุ้งแก้มมีขนด้วย สำหรับกระต่ายบ้านนั้นมีเท้าสั้น ขนสั้น ลูกกระต่ายบ้านที่คลอดออกมาใหม่ ๆ ตัวแดงและไม่มีขนตาปิด ซึ่งแตกต่างจากกระต่ายป่า 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบที่ทวีปยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

กระต่ายกินผัก หญ้า และเปลือกไม้เป็นอาหาร 

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : กระต่ายบ้านสามารถผสมพันธุ์ได้บ่อย ตัวเมียตั้งท้องเพียง 1 เดือน ปีหนึ่งจึงสามารถออกลูกได้ 4-8 ครอก ลูกกระต่ายที่มีอายุราว 6-8 สัปดาห์จะแยกจากแม่ได้และมีอายุยืนราว 7-8 ปี 
สถานภาพปัจจุบัน : -
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์ดุสิต 12
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร