• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

กระจงเล็ก

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ขนาดเล็ก ถือว่าเป็นสัตว์กีบคู่ที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปร่างคล้ายกวาง แต่ไม่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย ลำตัวยาวประมาณ 40-48 เซนติเมตร สูง 20-25 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.5-2.5 กิโลกรัม กระจงเล็กมีขนสีน้ำตาลแกมแดง มีแถบสีขาวใต้คอ 3 เส้น 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :

พบแถบเทือกเขาตะนาวศรี อินโดจีน มลายา สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และเกาะข้างเคียงอีกหลายเกาะและในประเทศไทย 

ใบไม้ หญ้า ผลไม้ป่าที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน ยอดอ่อนของไม้พุ่มเตี้ย หญ้าอ่อนที่ผลิขึ้นใหม่กระจงชอบกินมาก 

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบออกหากินตอนกลางคืน ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงเช้าตรู่ กลางวันนอนพักผ่อนตามซอกหิน หรือโพรงไม้ หรือใต้พุ่มไม้ทึบ ตื่นตกใจง่าย ปกติชอบอยู่ลำพังตัวเดียว ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ จะอยู่เป็นคู่ ชอบออกมาหากินตามทุ่งหญ้าหรือชายป่า อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบมากกว่าป่าโปร่ง และเป็นป่าต่ำด้วย ร้องเสียง “จี๊ด ๆ” คล้ายหนู ปราดเปรียวว่องไวมาก และว่ายน้ำเก่ง 
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์สงขลา 13
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1
สวนสัตว์ดุสิต 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร