• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกยางกรอกพันธุ์จีน

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกขนาดกลาง ขนาดลำตัว 46 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน นอกฤดูผสมพันธุ์ขนกลางหลังมีสีน้ำตาลแก่ หัวและคอมีสีน้ำตาลแก่ และมีลายสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลืองแกมเขียว ในฤดูผสมพันธุ์ขนกลางหลังจะเป็นสีน้ำเงินแก่แกมเขียวแกมดำ คอจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแกมแดง 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในปากีสถาน จีน เกาะไหหลำ ไต้หวัน หมู่เกาะอันดามัน บอร์เนียว ฮ่องกง และเวียดนาม ในไทยไม่ใช่นกประจำถิ่น แต่พบว่าย้ายมาหากินในฤดูหนาว 
อาหารได้แก่ สัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ลูกกุ้ง ลูกปลา ลูกปู ลูกงู และแมลงต่างๆ 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบหากินตามที่โล่ง เช่น ทุ่งนา หนองน้ำ ชอบยืนนิ่งเฉยๆ มองหาปลา เวลายืนพักผ่อนจะหดคอสั้น เวลาบินจะส่งเสียงร้องดัง "กรอก" 
นกยางกรอกพันธุ์จีนเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม ทำรังตามต้นไม้ซึ่งไม่สูงนัก รังทำด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ขัดสานกันไว้ตามง่ามไม้ หรือกอไผ่ แต่ไม่เคยมีรายงานการทำรังวางไข่ในประเทศไทย 
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร