• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกปรอดแม่ทะ(นกปรอดแม่พะ)

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกปรอดขนาดใหญ่กว่านกปรอดชนิดอื่นๆ คือ มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 29 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ บนกระหม่อมมีสีเหลือง และมีเส้นสีดำลากผ่านตาจากโคนปาก มีเส้นสีลากลงมาทางด้านข้างของลำคอ บนหัว บนหลัง และหน้าอก มีลายเป็นทางเล็กๆ สีเทา 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : มีถิ่นอาศัยในทวีปเอเชียแถบเทือกเขาตะนาวศรี มาเลเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ตั้งแต่คอคอดกระลงไป 
อาหารได้แก่ ผลไม้ แมลง และตัวหนอน ถ้าเป็นผลไม้ขนาดเล็ก เช่น ลูกไทร ตะขบ มันจะเกาะกิ่งไม้ แล้วใช้ปากเด็ดผลออกจากขั้ว แล้วกลืนกินทั้งผล หากเป็นผลไม้ขนาดใหญ่จะใช้ปากจิกกินทีละส่วน
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่งใกล้แหล่งน้ำ ไม่ชอบอยู่ตามป่าสูงและสามารถเลียนเสียงพูดของคนได้ด้วย 
นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ทำรังบนต้นไม้ โดยใช้หญ้ามาขัดสานกันเป็นแอ่งตรงกลางเพื่อวางไข่ ไข่มีสีขาว ปกติจะวางไข่ครั้งละ 2 ฟอง 
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นนกประจำถิ่น แต่ปัจจุบันหาได้ยากและพบในปริมาณน้อยมาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกดักจับไปเลี้ยง จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร