• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกเงือกเล็ก(นกแก๊ก, นกแกง)

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย ลำตัวยาว 70 เซนติเมตร สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีดำ มีสีขาวแซมบ้างบริเวณท้อง แก้ม ปลายปีกและปลายหาง มีปากใหญ่มากสีเหลือง และมีโหนกขนาดใหญ่อยู่เหนือปากด้านบน นกตัวเมียมีขนาดเล็กกว่านกตัวผู้ 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง อินเดีย จีนตอนใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชนิดย่อย albirostris พบทั่วประเทศ ส่วนชนิดย่อย convexus พบเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่าง 
นกเงือกเล็กกินผลไม้ ลูกไม้ โดยเฉพาะลูกไทร มะเดื่อ รวมทั้งแมลง และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : หากินเป็นกลุ่มอยู่บนต้นไม้ใหญ่ กินผลไม้ ลูกไม้ แมลง และสัตว์เลื้อยคลาขนาดเล็ก ชอบร้องเสียงดัง "แก๊ก แก๊ก แก๊ก" 
นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ทำรังอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ วางไข่ครั้งละ 2 - 3 ฟอง ในระยะฟักไข่ แม่นกจะเข้าไปอยู่ในรังก่อนที่พ่อนกจะปิดปากรัง เหลือช่องเล็ก ๆ เอาไว้ให้พ่อนกป้อนอาหาร และให้แม่นกและลูก ๆ ถ่ายมูล แม่นกจะอยู่ในรังจนกว่าไข่จะฟักออกมาเป็นตัว จึงช่วยกันเปิดปากรังออกมา
สถานภาพปัจจุบัน : นกประจำถิ่นที่พบได้น้อยทั่วทุกภาค จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 16
สวนสัตว์ดุสิต 7
สวนสัตว์เชียงใหม่ 5
สวนสัตว์สงขลา 5
สวนสัตว์อุบลราชธานี 2

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร