• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกแขกเต้า(นกแก้วแขกเต้า)

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกแก้วขนาดกลาง มีความยาวลำตัวประมาณ 36 เซนติเมตร ตัวผู้มีส่วนหัว แก้ม และใต้คางเป็นสีเทาอมแดงจางๆ มีเส้นสีดำคาดระหว่างตาและขากรรไกรล่าง มีปีกสีเขียวและมีหย่อมสีเหลืองคาดอยู่ ขนหางคู่กลางยาว เป็นสีฟ้าแต่ส่วนปลายเป็นสีเหลือง มีอกสีชมพู ท้องสีเขียวอมฟ้า ปากสีแดง ตัวเมียจะคล้ายกับตัวผู้แต่ขนหัวจะเป็นสีเทาแกมฟ้ามากกว่า และปากสีดำ 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ที่พบน้อยมาก 
อาหารได้แก่ เมล็ดพืช ลูกไม้ป่า ผลไม้ ยอดไม้ น้ำหวาน 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่ตามป่าไม้ทั่วไป ป่าไม้พุ่ม และป่าโกงกาง อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ หากินอยู่บนต้นไม้ 
นกแขกเต้าวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง มีระยะฟักไข่นาน 28 วัน 
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์สงขลา 5
สวนสัตว์อุบลราชธานี 2

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร