• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกโกโรโกโส

   
   
ลักษณะทั่วไป : มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนบนหัวและปีกมีสีเทาอมม่วง หัวและคอสีดำ หางสีดำ ปากสีแดง ขาสีแดง ขาค่อนข้างยาวและปากมีลักษณะโค้งเล็กน้อย 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในทวีปเอเซีย บริเวณแหลมอินโดจีน ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเฉียงใต้ 
อาหารได้แก่ แมลง สัตว์ขนาดเล็ก 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ ป่าโปร่ง หากินตามพื้นดิน ถ้าถูกรบกวนจะเดินหนีอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบบิน แต่เวลานอนจะขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ 
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร