• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกกะรางคอดำ

   
   
ลักษณะทั่วไป : นกกะรางคอดำตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนตามลำตัวมีสีเทาเข้มปนน้ำตาล คางและคอสีดำ บริเวณหน้าผากมีขนสีดำเป็นกระจุกเล็กน้อย ตรงข้างคอมีแถบสีขาวเด่นชัด 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในทวีปเอเชีย แถบประเทศจีนภาคใต้ พม่า และในประเทศไทยพบทาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นกกะรางคอดำ ชอบกินแมลงและผลไม้ป่าเป็นอาหาร 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดย่อมตามป่าแล้ง มากกว่าป่าดิบชื้น เช่น ป่าละเมาะ ป่าโปร่ง มักกระโดดไปมาแวะลงหากินบนพื้นดิน ชอบส่งเสียงอยู่ตลอดเวลา เป็นนกที่ร้องได้ไพเราะและสามารถร้องเลียนเสียงนกอื่น ๆ ได้ด้วย 
นกกระรางคอดำผสมพันธุ์ในเดือนเมษายน ตัวเมียวางไข่ครั้งละ 3 - 4 ฟอง 
สถานภาพปัจจุบัน : ใกล้สูญพันธุ์ จัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร