• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ชะมดเช็ด

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นชะมดที่มีขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีแถบขนาดเล็กสีน้ำตาลเข้มเป็นแนวยาวตลอดลำตัว 5 แถบ นอกจากนั้นทั่วลำตัวมีจุดแต้มสีน้ำตาลเข้มหางเป็นปล้องดำสลับขาว 6-9 ปล้อง ปลายหางสีขาว มีต่อมกลิ่นที่โคนขาหลังออกหากินในเวลากลางคืนอาหาร ได้แก่ หนู นก งู กิ้งก่าและลูกไม้                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  ประเทศพม่า ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน พบบริเวณทุ่งหญ้า หรือป่าละเมาะ หากินบน พื้นดินมากกว่าบนต้นไม้                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  ออกลูกครั้งละ 3-5 ตัว                      
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร