• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกกระทาดงแข้งเขียว

   
   
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน เป็นนกกระทาที่มีแข้งและนิ้วเท้าสีเขียวคล้ำเห็นเด่นชัด ซึ่งผิดกับนกกระทาชนิดอื่น หน้าขาวมีจุดดำเล็กๆ ด้านบนของตัวและอกตอนบนเป็นสีน้ำตาลแก่ปนสีไพล มีลายขวางสีดำบางๆที่อก ที่ท้องสีน้ำตาลแดงคล้ายสีสนิม 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : นกกระทาดงแข้งเขียวมีถิ่นกำเนิดในจีน พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย บอร์เนียว สำหรับประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 
อาหารได้แก่ กินเมล็ดพืช และแมลงทุกชนิด 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบเชิงเขา บางครั้งอาจอยู่ตามป่าโปร่ง ป่าไผ่ ชอบหากินอยู่ตัวเดียว นอกจากฤดูผสมพันธุ์จึงจะอยู่เป็นคู่ ปกติจะได้ยินเสียงร้องมากกว่าได้เห็นตัว เป็นนกที่ขันเพราะมาก 
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร