• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปลาหมอตาล(ปลาอีตาล ปลาใบตาล หรือ ปลาวี)

   
   
ลักษณะทั่วไป : มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนมากกว่าปลาหมอไทย หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ ปากเล็กยืดหดได้ ริมฝีปากหนา นัยน์ตาอยู่ในระดับเดียวกันกับมุมปาก มีเกล็ดขนาดปานกลางปกคลุมส่วนหัวและลำตัว ครีบท้องและครีบก้นยาว ลำตัวเป็นสีเขียวปนเทา หลังสีเทาปนดำ ท้องสีขาว ที่พบโดยทั่วไปมีความยาว 15 - 20 เซนติเมตร                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่าน อาหารได้แก่ พันธุ์ไม้น้ำ แมลงน้ำ
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : อดทน เลี้ยงง่าย โดเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร