• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เป็ดวู๊ด(เป็ดวู๊ดดัก)

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกเป็ดป่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัวโตประมาณ 76 - 80 เซนติเมตร ตัวสีดำ มีแถบขาวที่ขนปีก หัวและคอขาวมีจุด
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอเมริกาเหนือตอนกลาง แคนาดา ไทย อัสสัม พม่า ลาว เขมร มลายู สุมาตรา ชวา อาหารได้แก่ พรรณพืชในหนองบึง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ตามป่า หนองบึง เกาะกิ่งไม้สูงๆ ได้ เป็ดวู้ดทำรังในโพรงไม้ใกล้ๆ หนองน้ำในป่าใหญ่
สถานภาพปัจจุบัน : -
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร