• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน

ปฏิบัติงานสำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การสวนสัตว์

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวสกุลรัตน์              รัตน์พัฒน์

2

นางสาวพัชราภรณ์            เซ็นสาส์น

3

นายวาสุกรี                     เสวตสมบูรณ์

4

นางสาวณัฐฐิญา               สิทธิคำ

5

นางสาวสุฑาทิพย์              หงส์ธนรัตน์

 

                   สอบสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน / คัดเลือกตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง

                   วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม 2558  เวลา  10.00 น.

                   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร