• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาปรับปรุงส่วนจัดแสดงยีราฟและก่อสร้างกรงนกสวยงาม ประจำปี 2558 (สวนสัตว์นครราชสีมา)

สวนสัตว์นครราชสีมาสังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะทำการสอบราคางานก่อสร้างกรงนกสวยงามและงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงยีราฟ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร