• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้าง ก่อสร้างผนังกันดินบริเวณอ่างเก็บนํ้าสวนพฤษศาสตร์และส่วนแสดงแอฟริกา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินบริเวณอ่างเก็บนํ้าสวนพฤกษศาสตร์และส่วนแสดงแอฟริกา

เพื่อกั้นผนังกันดินและลดการพังทลายของดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด่านล่างนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร