• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา คือ 

ลำดับที่ 1.นางสาวดาราวรรณ  วรรณสุข

ลำดับที่ 2. นางสาวพนิดา  ทองลบ

 

สำรองลำดับที่ 1 นายชัยรัตน์  ฉัตรเจริญพร

ขึ้นบัญชีรายชื่่อ เป็นระยะเวลา 1 ปี

(รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร