• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ธุรการ(3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ธุรการ(3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นายวาทิตย์  รัตนบุรี

สำรองอันดับที่ 1      นางสาวกาญจณา  ศรีสุข

สำรองอันดับที่ 2      ว่าที่ ร.ต.หญิง อุบลวรรณ  ทองดอนเหมือน

สำรองอันดับที่ 3      นายวันชาติ  ภาคจักษี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบไฟล์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร