• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานสำนักพัฒนาธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์

1.นางสาวพัชราภรณ์  เซ็นสาส์น

2.นางสาวพนิดา  ทองลบ

3.นางสาวดาราวรรณ  วรรณสุข

4.นายชัยรัตน์  ฉัตรเจริญพร

สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน/คัดเลือกตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์

และผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร