• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้องค์การสวนสัตว์

สำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้องค์การสวนสัตว์ 

นายจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นค่าอาหารสัตว์เมื่อวันก่อน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร