• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ฯ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน กรรมการองค์การสวนสัตว์ และประธานอนุกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์ และ คุณอุมารี ชาญณรงค์ อนุกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์ฯ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคินกรรมการองค์การสวนสัตว์ และประธานอนุกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์และ คุณอุมารี ชาญณรงค์  อนุกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาการตลาด “Event Maketing” เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร