• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6)

ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์

1.นายวาทิตย์  รัตนบุรี

2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุบลวรรน ทองดอนเหมือน

3.นายวันชาติ  ภาคจักษี

4.นางสาวกาญจนา  ศรีสุข

กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 2 องค์การสวนสัตว์

ประกาศผลการพิจรณาคัดเลือก วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร