• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสวนสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัว์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสวนสัตว์ดุสิต จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร