• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์ดุสิต จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑,๒๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร