• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เชิญชวนว่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสัตว์หากินกลางคืน

      ด้วยสวนสัตว์ดุสิตมีความประสงค์จะเชิญชวนว่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสัตว์หากินกลางคืนโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด งบประมาณค่าก่อสร้าง 15,000,000.00 บาท รายละเอียดและเงื่อนไข ดูได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร