• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สังกัดสำนักบริหารกลาง องค์การสวนสัตว์

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สังกัดสำนักบริหารกลาง องค์การสวนสัตว์

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายกิตติพันธ์  คำบุญรัตน์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร