• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือน 2 ตำแหน่ง องค์การสวนสัตว์

ด้วยองค์การสวนสัตว์ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สามารถดูรายละเอียดจากไฟล์ด้านล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร