• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวภายในวันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์อุบลราชธานี

สามารถตรวจสอบชื่อได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร