• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคางานก่อสร้างบ้านพักรับรองภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคางานก่อสร้างบ้านพักรับรอง จำนวน ๔ หลัง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา ราคากลางของงานก่อสร้างสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐.-บาท
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร