• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เปิดรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๒๘ อัตรา

     สวนสัตว์อุบลราชธานี สังกัดองค์การสวนสัตว์ฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๒๘ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้แก่
           ๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา
           ๒.พัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
           ๓.ฝ่ายการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
           ๔.ฝ่ายบำรุงสัตว์ จำนวน ๗ อัตรา
           ๕.ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ จำนวน ๑๑ อัตรา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร